På besøk hos voksenopplæringen

I dag var ordfører Bjørn Magne Pedersen, kommunedirektør Geir Mikkelsen og kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur, Hilde Wiik, på besøk ved Gildeskål voksenopplæring.

God stemning på voksenopplæringen

Ca 25 voksne elever jobber nå hardt for å lære seg norsk. De er ivrige og ønsker raskt å komme seg ut i arbeid. Det ble en hyggelig stund der ordfører og kommuneledelsen fikk et innblikk i hvordan flyktningene føler seg mottatt i kommunen og det ble også tid til en del spørsmål og tilbakemeldinger.

Elevene sier at de føler de er veldig godt tatt i mot og at de har fått god hjelp og støtte i en svært vanskelig tid. Rektor Inger Wiik jobber nå for at alle elevene skal få språkpraksis to dager i uken ute i ulike virksomheter, både i privat og kommunal sektor. Flere av elevene sier at de gjerne vil være lenge i Gildeskål.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS