Pårørendeskole

Pårørendeskolen

Hukommelsesteamet i Gildeskål arrangerer kurs for pårørende til personer med demens. Vi prøver på nytt kurs i 2023. Påmeldingsfrist for kurset er 27.02.2023. 

Samtalegruppe

Samtalegruppe er en gruppe på 2 til 5 personer som har en pårørende med demens som har ulike utfordringer, der man kan delta om man har behov for å snakke med noen i samme  situasjon å prate med. Samtalen har ca en times varighet, og det er ingen påmeldingsfrist.

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Hva er demens
  • Kommunikasjon og samarbeid med personer med demens
  • Rettigheter og aktuelle lovverk
  • Hvilke tilbud har vi i kommunen og veien videre
  • En pårørende forteller

Pårørendeskolens målsetting:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.

 

Sted: Møterommet/Kantinen på Gildeskål bo og servicesenter

Tid: 4-5 samlinger.
Første samling 06.03.2023 fra kl 18.00 - 20.30. 
Andre samling 13.03.2023 fra kl 18.00 - 20.30.
Tredje samling 20.03.2023 fra kl 18.00 - 20.30.
Fjerde samling 27.03.2023 fra kl 18.00 - 20.30.


Kursavgift: 300 kr. per deltaker (inkluderer kursmateriale og servering) (0 kr. per ekstra familiedeltager)

Påmeldingsfrist: Torsdag 27.02.2023

 

Påmelding eller spørsmål sendes til Hukommelsesteamet i Gildeskål v/
Gunn Gjelseth 918 66 027, Email: gjegun@gildeskal.kommune.no

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS