Pasient- og brukerombud

Hvert fylke har eget Pasient- og brukerombud. Lenke til ombudet i Nordland fylke:

Pasient- og brukerombudet i Nordland

Sykehjemmet ved Gibos har et eget brukerutvalg. Les mer om brukerutvalget HER

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS