"Pepper" tar form

Bygget "Pepper", som skal huse toaletter, garderober og dusjer, er under oppføring på Langsanden. 

Arbeidet skal etter framdriftsplanen være ferdig 22. august, en uke før SALT åpner. Men Hytter i nord og KB-bygg er i god rute, og signaliserer at de vil være ferdige i god tid før dette. Pr. 26. mai er grunnarbeidene og råbygget ferdig.

Pepper tar form.jpg

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS