WS Sami Rintala mai 2019

Perfekt start på Arnøy brygge

I et strålende vær ønsket Gildeskål kommune velkommen til Sami Rintala og hans internasjonale team på 10 arkitekter og arkitektstudenter mandag kveld. De neste 8 dagene skal den kreative gjengen jobbe frem løsninger for tettstedene Sørarnøy og Våg. 

Workshopen er en del av Gildeskål kommunes sentrumsutviklingsprosjekt, og resultatene skal benyttes som inspirasjon til kommunes videre utviklingsarbeid.

Vi gleder oss stort til å se de ulike forslagene, og ønsker alle interessenter velkommen til presentasjonene på Arnøy brygge 28 mai, og Sandhornøy skole 29 mai, begge steder kl. 18.00.

Vel møtt!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS