Permisjon fra barnehageplass

Om du vil søke permisjon fra barnehageplass, skal du ikke gå til foresattportalen, men bruke dette skjemaet
Du finner også skjemaet under "Selvbetjening".

2021-09-16 Petter Kjærnes