Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen.

Personvernombudet skal hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter og gi råd til om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombud i Gildeskål kommune:

Iren Førde

E-post: forire@gildeskal.kommune.no

Telefon: 75 76 07 85

Mobil: 404 36 252

Les mer om personvernombudets oppgaver på Datatilsynets nettsider.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS