Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen.

Personvernombudet skal hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter og gi råd til om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombud i Gildeskål kommune:

Aina Johannessen

Mobil: 918 30 228

Les mer om personvernombudets oppgaver på Datatilsynets nettsider.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS