Klimapilegrim, logo

Klimapilegrim

Pilegrimsvandring

Gildeskål menighet arrangerer klimapilegrimsvandring den 3. juli. Denne pilegrimsvandringen er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet og er en del av Klimapilegrim 2015 på vei mot klimaretteferdighet. 

 

Tid og sted: Fredag 3. juli kl. 17.30 - 19.30
Vandring fra Lillegjerdet via kirkestien til avslutning på kirkestedet.
Inviteres: Alle kirkesamfunn og religioner i kommuen.
Temaer:
- Ressurser, 
- Truet natur
- Klimaendringer
- Forsøpling

Pilegrimsvandring arrangeres i samarbeid med Gildeskål turlag og Gildeskål kommune.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS