Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Oppdatert 28.5

Plan for åpning av skolene

Alle skolene i Gildeskål planlegger nå gradvis åpning med fokus på smittevern. De enkelte skolene sender ut spesiell informasjon om organisering for sine elever.
Regjeringen varslet 27.5. om at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak. Frdag 29.5. legges det fram nye smittevernveilederesom skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. 

Vi tar sikte på planlegging og klargjøring av rom og  organisering av ansatte  på mandag. De minste skolene vil klare å starte opp fra tirsdag. En av skolene vil ha gradvis åpning  med  sikte på å ta inn noen klasser på ulike tidspunkt i løpet av uka. Dette for å ha fokus på smittevern, og øve med elevene hvordan alle retningslinjene for smittevern skal praktiseres i klasserommet og på uteområdet. Vi vil ha en variasjon mellom opplæring i klasserommet og uteskole  slik regjeringen ber oss om. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS