Plan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et politisk dokument og et styringsredskap for å oppnå målsetningene kommunen har når det gjelder anlegg og aktiviteter innenfor idrett og fysisk aktivitet. Planen skal initieres og vedtas av kommunestyret. Revisjon av planen etter plan- og bygningsloven skjer minst en gang i løpet av hver valgperiode, og ved vesentlige endringer i planen. (KKD – Bestemmelser og tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015).

Planen ble vedtatt i kommunestyret 10.12.2015

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS