Idrett

Plan for idrett og fysisk aktivitet - høring

Plan for idrett og fysisk aktivitet sendes til høring med en høringsfrist på 6 uker. Etter høringsperioden tas planen opp til ny behandling i Levekårsutvalget. Høringsfristen er 6. november 2015

Planforslaget ble behandlet av Levekårsutvalget i møte den 17.09.2015, som saksnummer PS 18/15.

Levekårsutvalget fattet følgende vedtak:
Levekårsutvalget godkjenner plan for idrett og fysisk aktivitet, og planen sendes til høring med en høringsfrist på 6 uker. Etter høringsperioden tas planen opp til ny behandling i Levekårsutvalget.

Forslagene til tiltak er basert på tilbakemeldinger gitt til Rådmann høst/vinter 2014, samt tilbakemeldinger til prosjektleder Hege Thomesen høst 2015.

Det ønskes tilbakemeldinger dersom de opplistede tiltak, av hvilken som helst grunn, ikke ønskes videreført i planen. Søknader som er kommet inn før denne planen er laget, er videreført.

Sakens dokumenter:

Høringsbrev plan for idrett og fysisk aktivitet.pdf

Plan for idrett og fysisk aktivitet høring.pdf

Skriftlige merknader til planforslaget sendes til prosjektleder, Hege Thomesen.

Postadresse: Din Kontortjeneste AS, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen.

E-post: Hege@kontortjeneste.no

Frist: 06.11.2015

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS