Koronavaksine

Plan for koronavaksine

Gildeskål kommune har 5.1.2021 startet vaksineringen. Informasjon om status for arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er noe usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til de prioriterte gruppene. 

6.1.2021 er det sendt sms/talemelding til alle som er Folkeregistrert i Gildeskål kommune med info om at vaksineringen er startet, og det er sendt informasjonsbrev til alle over 65 år. 
NB! Fordi det var stort trykk på utsendinger av sms, tok det dessverre noe tid før alle fikk meldingen, og vi feilsøker nå dette.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. Beboere i sykehjem samt helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske posisjoner
 2. Alder 85 år og eldre 
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år 1)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 2) 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 2) 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand 2) 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Mer informasjon om koronavaksine:  
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
 

 

1) Gjelder disse sykdommene / tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

2) Gjelder disse sykdommene / tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

 

SMS / talemelding sendt ut 6.1.2021:

Koronavaksinering  
Gildeskål kommune har startet korona-vaksinering. I første omgang gjelder dette personer over 65 år, og vi sender brev til alle disse med info om vaksinen. Deretter tar vi kontakt med den enkelte for avtale om vaksinering.   
Utfyllende info finnes på www.gildeskal.kommune.no, der du også kan følge framdriften i arbeidet med vaksinering.   
Personer over 18 år med høy sykdomsrisiko eller alvorlige sykdommer og tilstander, bes kontakte sin fastlege for vurdering av om de skal prioriteres for vaksinering.   
Vår koronatelefon 90 71 99 19 er åpen hverdager kl. 10 til 14.  
Hilsen Gildeskål kommune

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS