Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Teknisk

Teknisk har ansvar for drift og forvaltning av kommunal eiendom, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vei, vann og avløp, jord- og skogbruksforvaltning samt viltforvaltning og miljøforvaltning.
 

Kommunalsjef

John Olaf JohansenJohn Olaf Johansen
Telefon: 994 14 491
Epost: johjoh@gildeskal.kommune.no

Sekretær

Renate J_web.jpgRenate Johansen
Telefon: 904 77 910
Epost: johren@gildeskal.kommune.no

 

Virksomhetsleder Plan og byggesak

Iren_F_web2.jpgIren Førde 
Telefon: 404 36 252
Epost: forire@gildeskal.kommune.no

Virksomhetsleder Teknisk drift

Gregor H-19_web.jpgGregor Hiler (vann/avløp, vei, skogbruk, viltforvaltning)
Telefon: 
Epost: hilgre@gildeskal.kommune.no

 

 

Oppmålingsingeniør

Bjørnar_Thoresen_web.jpgBjørnar Thoresen
Telefon: 976 02 839
Epost: thobjo@gildeskal.kommune.no

Oppmålingsingeniør

Richard A 3_web.jpgRichard Isdal Andersen
Telefon: 902 40 026
Epost: andric@gildeskal.kommune.no

Byggesaksbehandler

Bjørn Olav J_web.jpgBjørn Olav Jelstad
Telefon: 902 98 199
Epost: jelbjo@gildeskal.kommune.no

Byggesaksbehandler

Svein-Roar Aas
Telefon: 488 66 196
Epost: aassve@gildeskal.kommune.no

Prosjektleder

Kjell-Harry Skjelstad_web2.jpgKjell-Harry Skjelstad, prosjektleder
Telefon: 941 36 177
Epost: skjkje@gildeskal.kommune.no

Arealplanlegger

Vivian B_web2.jpgVivian Birkeland, arealplanlegger
Telefon: 480 60 789 
Epost: birviv@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS