Kart Gildeskål kommune

Høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 30. juni 2023. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre.

2023-05-03

Kommunal planlegging

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kravene om en bærekraftig utvikling og demokrati viser behovet for kommuneplanen som strategisk plan for langsiktig utvikling av kommunen, både som samfunn og organisasjon. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne den offentlige innsatsen mellom forvaltningsnivå, sektorer og næringer. Tilrettelegging for mer effektiv og brukerrettet planlegging er et sentralt mål. 

Bruk menyvalgene til venstre eller under for å se Kunnskapsgrunnlag, Kommuneplanens samfunns- og arealdel samt andre viktige plandokumenter.

2019-07-31
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS