Bilde fastsatt planprogram

Planprogram for revisjon av Gildeskål kommuneplan vedtatt

Gildeskål planutvalg har i møte 25.juni 2013 fastsatt planprogram kommuneplan.

Planprogrammet beskriver hvordan prosessen med organisering, møter og fremdriftsplan skal være for å få vedtatt ny revidert kommuneplan.

Viktig å merke seg er at kommunen til høsten vil utarbeide forslag til samfunnsdel med visjoner og satsningsområder. I tillegg føringer for kommunens utbyggingspolitikk. Samfunnsdelen skal gi føringer for arealdel (arealplan). Det vil bli gitt føringer på hvor mye og hvor i kommunen det skal legges ut areal til utbygning av næring, bolig fritid m.v.

I løpet av en uke i oktober vil det bli avholdt folkemøter i kretsene. Til møtene inviteres også fritids-/hyttefolket i kommunen. Nærmere møtetidspunkt og opplegg for møtene blir annonsert senere.

Merk at frist for innspill til endret arealbruk er endret til 1. november 2013. Husk å benytte innspillskjema. Kart kan lastes ned fra kartportalen på hjemmesida.

Melding om vedtatt planprogram.pdf

Planprogram for revisjon av kommuneplan.pdf

Planutvalgets sak 30-13 av 25.06.2013.pdf

Innkomne innspill til planoppstart og uttalelser til planprogram.pdf

Innspillskjema endret arealbruk

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS