Planprogram kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument, og tar for seg hele kommunen som organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. For alle kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet med samfunnsdelen. Gildeskål kommune har valgt å utarbeide en planstrategi som inkluderer planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Målet er en logisk sammenheng mellom planstrategien og den etterfølgende kommuneplanprosessen, som illustreres i figuren nedenfor.

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 18.06.2020.

Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel_vedtatt_KST_180620.pdfPlanprosess

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS