Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi er en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Arbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008 som slår fast at kommunen skal utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til ny valgperiode som grunnlag for kommunens videre planlegging. Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal oppsummere kommuneplanens samfunnsdel gjennom å vise hva kommunen må jobbe videre med for å gå i den retning kommunestyret har bestemt vedtatt i kommuneplan.

Planstrategien ble vedtatt i kommunestyret den 22 Juni 2016.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS