Planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi er en oversikt over hvilke planer Gildeskål kommune skal utarbeide, revidere eller avvikle i inneværende kommunestyreperiode 2020-2023. Arbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008 som slår fast at kommunen skal utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til ny valgperiode som grunnlag for kommunens videre planlegging. Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen. 

Planstrategien ble vedtatt i kommunestyret den 18. Juni 2020.

Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel_vedtatt_KST_180620, revidert 120521

Planprosess

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS