SØRFUGLØY BÅTFORENING

Fritidsetablissement

Org.nummer: 921065795

Forretningsadresse:
Sørfugløy 39
8135 SØRARNØY
Stiftelsesdato:
1992-12-31
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Tom Arne Pettersen
Kongens gate 4
8006 BODØ