Korona-situasjonen

Pressemelding fra kommunene i Salten

Kommunene i Salten støtter Bodø kommunes forskrift om sterk regulering av antall gjester i private hus, skjenkestopp, stenging av idrettshaller og treningssentre, og kommunene vil fortløpende vurdere innføring av egne forskrifter dersom situasjonen i den enkelte kommune tilsier det. Dette er klart etter et fellesmøte mandag ettermiddag der alle kommunene i regionen deltok med ordførere og rådmenn/kommunedirektører.

Forskjellig smitte-trykk

Smitten har nå spredt seg i flere Salten-kommuner, og i tillegg til positive tester er det i nesten alle kommunene personer som sitter i karantene. Selv om det er forskjellig smitte-trykk er derfor kommunene i Salten svært innstilt på felles og samordnede tiltak.

Må følge reglene i din kommune

Det er bred enighet om at personer som beveger seg mellom to kommuner forholder seg til de strengeste reglene av de kommuner de ferdes mellom. 

  • Konkret betyr det at personer bosatt i for eksempel Bodø ikke skal benytte seg av bassengtilbud, gymsaler eller treningsstudio i en nabokommune (ettersom disse tilbud er stengt i Bodø). 
  • Tilsvarende skal hyttegjester, gjester på campingplasser med videre, forholde seg til reglene i den kommunen som har strengest regler.

Unngå ansamlinger

Besøkende fra nabokommuner oppfordres til å unngå områder der det er stor ansamling av folk; f.eks. kjøpesenter eller butikker. Samtidig innfører nå alle hjemmekontor for kommunalt ansatte på rådhus og kommunale kontor. I de kommuner som fortsatt har åpent for publikum oppfordres til bruk av munnbind for personer som oppholder seg i publikumsområder; dette gjelder både ansatte og eventuelt besøkende. Det understrekes at innbyggerne i alle kommuner skal begrense sine kontakter. Ved mistanke om smitte vil som kjent nærkontakter (og i noen tilfeller nærkontakter av nærkontakter) bli satt i karantene. Og ikke minst; generelle smitteregler som avstandsregler, spriting og vasking av hender skal følges.

Reglene vil i første omgang gjelde ut denne uka (uke 9), men kan bli justert og evt. forlenget dersom smittesituasjonen er kritisk eller vesentlig endret, heter det i fellesuttalelsen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS