Pris og redusert betaling

Makspris, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i barnehage, gjelder fra 1. januar 2021.

Priser for opphold i barnehage er fastsatt i betalingsregulativet vedtatt av kommunestyret.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 50 % pr barn fra 1.søsken.

Redusert foreldrebetaling

Familier skal ikke betale mer enn 6 % av brutto inntekt for en barnehageplass. Dette gjelder for dem som har fått vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage.
Les mer på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Slik søker du om redusert betaling

Søk så tidlig som mulig. for å få registrert endring på faktura fra om med august, må søknaden med vedlegg være levert innen 1. juli.

Søk om redusert betaling.jpg

 

 

 

2021-08-17 Petter Kjærnes