Fortettet omsorg og service -  Forsidebilde

Fortettet omsorg og service

Prosjektetgruppene har startet arbeidet

Alle de tre prosjektgruppene har gjennomført sine første møter. Referater fra møtene ligger på nettsidene for prosjektet. Her ligger også kontaktinformasjon du kan bruke om du ønsker å gi innspill til arbeidet i prosjektgruppene. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS