Ordfører Bjørn Magne Pedersen_web_200x264

Rådmannen sier opp sin stilling i Gildeskål kommune

Rådmann Helge D. Akerhaugen har levert sin oppsigelse fra stillingen som rådmann i Gildeskål kommune. Oppsigelsen er datert 27. april og dette gjør at fratredelsestidspunktet er 31. juli 2020. 

Oppsigelsen er tatt til etterretning.
Arbeidet med å tilsette ny Kommunedirektør/Rådmann vil starte opp umiddelbart med tanke på hurtigst mulig å finne en erstatter for Helge Akerhaugen. Kommunen vil benytte seg av rekrutteringsfirma i prosessen for å erstatte den øverste administrative lederen i kommunen.

Bjørn Magne Pedersen
Ordfører

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS