Til 11 april[1]

Til 11. april

Smittverntiltakene etter 5c forlenges

– Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø. Bodø og de ni omkringliggende kommunene ønsker at regjeringen skal videreføre de regionale tiltakene på samme nivå som nå. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 11. april, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2021-03-17
Personer ved bord

Endring av regler

Skjenkebevilling

Regjeringen har etter vedtak i Stortinget gjort endringer i covid-19-forskriften, og fjerner skjenkeforbudet. Forskriftens § 14 a endres slik at det blir tillatt å servere alkohol, men bare til de som får servert mat, og Gildeskål kommune forholder seg til dette.

2021-01-22

Lokal forskrift

Karanteneforskrift i Gildeskål er opphevet

Gildeskål kommune har valgt, etter råd fra vår smittevernlege Laila Didriksen, ikke å forlenge de utvidede karantenebestemmelsene vi og mange andre kommuner i nord innførte for noen uker siden. 
Vi har enda ikke registrert smitten i vår kommune, men den vil nok sannsynligvis komme etter hvert, nå er vi imidlertid forberedt så godt som vi kan bli det.

2020-04-15
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS