Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Moan_Steinbrudd_bilde

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Moan Steinbrudd, PlanID 201301

Kommunestyret behandlet i møte 15.05.19 sak 2015/1643 forslaget til reguleringsplan for Moan Steinbrudd, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for steinbrudd Moan med de endringer som har framkommet av krav fra overordnede myndigheter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, Teknisk, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven §15-3 eller innløsning etter samme lovs §15-2, må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

MOAN_STEINBRUDD_PLANBESTEMMELSER.pdf

MOAN_STEINBRUDD_PLANBESKRIVELSE.pdf

MOAN_STEINBRUDD_PLANKART.pdf

MOAN_STEINBRUDD_Særutskrift.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS