Forstørrelsesglass_200x150

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

30.11.18 - 14.01.19

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges følgende planforslag for Stabbursvingen og Moan steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn. Planene ble behandlet av plan- og eiendomsutvalget den 13.11.2018 hvor Rådmannens forslag til å sende planene ut på høring ble enstemmig vedtatt.

 

PlanID 201507 Detaljregulering for Stabbursvingen - Ytre Kjelling, Gildeskål kommune

PlanID 2013001 Detaljregulering for Moan Steinbrudd - Skaugvoll, Gildeskål kommune

Alle relevante dokumenter i begge sakene er også lagt ut på servicetorget på kommunehuset på Inndyr. Spørsmål knyttet til planarbeidet rettes til saksbehandler Anders Berget Owrenn på tlf. 75 76 07 82 eller på epost. owrand@gildeskal.kommune.no

Merknader påføres planens navn og nummer og sendes til Gildeskål kommune postboks 54, 8138 Inndyr eller til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 14 Januar 2019.

 

Stabbursvingen:

GK_STABBURSVINGEN_PLANKART.pdf

saksdokumenter til offentlig ettersyn.pdf

Moan Steinbrudd:

Plankart_28112018.pdf

saksdokumenter til offentlig ettersyn.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS