Stabbursvingen

Melding om vedtak

Reguleringsplanforslag for Stabburssvingen, planid 201507

Kommunestyret behandlet i møte 14.03.19 sak 2018/509 forslaget til detaljreguleringsplan for Stabbursvingen, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt større reguleringsendring for Stabbursvingen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, Teknisk, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven §15-3 eller innløsning etter samme lovs §15-2, må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

STABBURSSVINGEN PLANBESKRIVELSE

STABBURSSVINGEN PLANBESTEMMELSER

STABBURSSVINGEN PLANKART MED ENDRINGER

Særutskrift Større reguleringsendring for Stabburssvingen

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS