Anleggsområde Sørarnøy

Sørarnøy havn

Respekter sperring av fyllingsområde

I en periode på ca. 14. dager fremover ber Gildeskål kommune og anleggsentreprenør Jan Opgård AS om at biler ikke blir parkert innenfor avsperrede områder ved Sørarnøy havn, da det skal klargjøres og utføres fyllingsarbeid, og at man følger skilting og avsperringer i området.

I løpet av et par uker fremover skal entreprenør gjennomføre og ferdigstille fyllingsområde som er avsperret og som daglig benyttes til parkeringsplass for reisende med hurtigbåt og ferge.
Avsperret del av parkeringsplass bes derfor ikke benyttet i denne perioden.
Så snart arbeidene er ferdig, vil entreprenør åpne sperringene og parkeringsarealet kan tas i bruk igjen.

Mulighet for parkering etter utført fyllingsarbeid vil bli langt bedre, samt gi bedre plass til parkering enn det man har i dag.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS