Kursdag lærere

Resultater nasjonaleprøver 2012

Betydelig fremgang for elevene i Gildeskål kommune ved prøvene i 2012.

Elevene i Gildeskål kommune har gjort det mye bedre på Nasjonale prøver i 2012 enn tideligere år. De har tidligere vært i nedre sjiktet av kommunene i Norge og Nordland. Det vil si rangeringer rundt 400 og lavere sett i et femårsperspektiv. Nå har det hevet seg opp mot snittet i Norge. Spesielt bra av 5.trinn som i 2012 er rangert på 128. plass. 8. og 9.trinn er rangert på henholdsvis 268. og 305. plass.

Her er lenke til sidene i Kommunal rapport som presenterer resultatene for kommunene:
Bodø ligger under fane 7 og Gildeskål og de andre Saltenkommunene under fane 8.
Fokus rundt prøvene, og etter hvert målrettet satsning på ferdigheter i lesing, regning og skriving i alle fag, har og vil gi, bedre resultater.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS