Mennesker avstand

Korona-pandemien (Oppdatert 23.3.2021)

Retningslinjer for bruk av kommunens lokaler

Den alvorlige smittesituasjonen i Bodø og Salten gjør at Covid19-forskriftens kapittel 5c gjelder i Gildeskål t.o.m. 11. april. Det betyr at de kommunale lokalene bare er tilgjengelig for fritidsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år, med disse presiseringene:

Skolenes gymsaler og Gildeskål kulturhus holdes åpne for fysiske aktiviteter/trening på kveldstid for elever fra samme skole – det vil si at tilbudet blir gitt under forutsetning av at elevene er fra samme kohort, og at de til enhver tid gjeldende smittevernsbestemmelser følges opp.

Fresksentret holdes stengt fra 2. mars og inntil videre. Smittesituasjonen vil avgjøre når sentret kan åpnes igjen.

Fritids-/ ungdomsklubber kan etter 5C-bestemmelsene holdes åpne. Den kommunale ungdomsklubben på Inndyr er åpen, andre klubber må gjøre en selvstendig vurdering av dette. 

Les mer om barn og ungdom etter 5c-bestemmelsene.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS