Riving av tre kommunale bygg

Gildeskål graving og transport skal rive tre kommunale bygg på oppdrag fra Gildeskål kommune:

  • Brakkeseksjoner (tilbygg brannstasjon), Industriområde 5, 8140 Inndyr.
  • Gammel barnehage Nygårdveien 51, 8120 Nygårdsjøen, 
  • Gammelt hybelhus, Inndyrveien 70, 8140 Inndyr

Riving av byggene inngår i kommunens plan for vedlikehold og drift av bygg. 

Det vil bli satt opp sikkerhetsgjerder rundt hvert rivingsobjekt mens arbeidet pågår. I tillegg vil det også bli satt opp nødvendig skilting. Det er forbud å gå innenfor sikkerhetsgjerdet. 
Vi gjør oppmerksom på at det innebærer svært stor fare for liv og helse å bevege seg inn på avstengt område så lenge som rivningsarbeidet pågår. Dette gjelder også etter arbeidstidens slutt og i helger. Vi ber om at spesielt barn og ungdom orienteres om dette. 

Spørsmål ifm utførelse og pågående arbeid kan rettes til:

Kjell-Harry Skjellstad
Prosjektleder, Teknisk
Epost: skjkje@gildeskal.kommune.no

Barnehage

Barnehage.png

 

Brannstasjon

Brannstasjon.png

 

Hybelhus

Hybelhus.png

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS