Handlingsprogram

Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Planlegger ditt lag eller forening å søke spillemidler i 2022?

Handlingsprogrammet i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv skal rulleres. For å kunne søke om spillemidler til gjennomføring av tiltak, må tiltak være nevnt i denne planen.

Planlegger ditt lag eller forening og søke spillemidler i 2022 må tiltakene derfor meldes til kommunen nå, slik at tiltakene blir tatt med i planen. 

Meld inn planlagt tiltak til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 28. oktober.

For spørsmål kontakt folkehelsekoordinator Vilde Stangeland (415 46 904) eller Kulturmedarbeider Heidi Bakke (918 84 612)

0I3A9186[1].jpg

2021-10-22 Vilde Stangeland