Utsikt fra Sørarnøy

Salg av kommunale sjøtomter i Sørarnøy havn

Frist for å melde sin interesse er 1.mars.

Formannskapet behandlet 29.11.18 kriterier for salg av kommunale sjøtomter i Sørarnøy havn; sak 73/18, og tomtene averteres nå for salg. 

 

Vedtak FSK sak 73/18:

1. Gildeskål kommune selger gnr 82/373 og gnr 82/317.

2. Prisen settes til kr 100 pr m2 + gebyrer/omkostninger med deling og matrikulering av tomtene.

3. Ved salg settes det vilkår om tinglyst avtale om parkering/adkomst på annen eiendom. Det tas forbehold om at vegvesenet godkjenner biloppstillingsplass for hver enkelt tomt før salg kan gjennomføres.

4. Tomtene selges etter disse kriteriene:

* Til fiskeriformål til fiskere som er registrert i fiskermanntallet, blad B, i Gildeskål kommune.

* Til annen næringsvirksomhet til fastboende. Fastboende på Sørarnøy prioriteres foran fastboende fra andre steder i kommunen.

* Til naust fritidsformål for fastboende.

* Til annen næringsvirksomhet til personer/bedrifter med adresse utenfor kommunen.

* Til naust for fritidsformål for eiere av fritidseiendom på Sørarnøy.

5. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salg.

 

NB! De som er interessert i å kjøpe gnr 82/317, må legge ved kart som viser hvor stor del av eiendommen de har behov for. Denne eiendommen kan det være aktuelt å dele opp.

Se kart:

Kart sjøtomter Sørarnøy.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS