Sandhornøy skole

Sandhornøy skole og barnehage

Sandhornøy skole er en skole for 1. - 10. trinn. Skolen ligger i Dalan og her er skole og barnehage samlokalisert. 

SFO åpner kl 07.15, og stenger kl 16.15. 
Skoledagen er fra kl 08.25 til 13.55 unntatt onsdager hvor skolen slutter kl 14.25. Leksehjelp hver mandag og tirsdag etter skoletid.

Rektor: Annicke Strømsnes Helland

Epost: oroann@gildeskal.kommune.no / Telefon: 75 76 08 11 / 92 64 65 64

Adresse: Elias Blix vei 56, 8130 Sandhornøy
Telefon: 75 76 08 10
Telefon barnehage: 489 51 626 

Priser overnatting i skole / barnehage

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS