Bilde av person som beskytter seg mot Covid19-virus

Selvtester og Paxlovid til personer med høy risiko for alvorlig Covid-19 sykdom

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig koronasykdom får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Det er viktig at legemidlet gis innen fem dager etter symptomstart. Personer i høyrisikogruppene anbefales derfor nå å teste seg for å finne ut om man er smittet av koronavirus.

Koronatest og vurdering for medikamentell behandling er anbefalt for tre hovedgrupper:

  1. Du har alvorlig immunsvikt uavhengig av alder
  2. Du er eldre enn 80 år
  3. Du er over 65 år og er uvaksinert eller det har gått mer enn 6 måneder siden siste vaksinedose

Dersom du tilhører høyrisikogruppen og har luftveissymptomer, skal du teste deg daglig i inntil 4 dager. Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere om du kan behandles med Paxlovid.
Dersom du ikke tilhører en av disse gruppene, er du ikke aktuell for medikamentell behandling og trenger heller ikke å teste deg. 

Om du ikke har selvtest hjemme kan du få dette ved å henvende deg til legekontoret i legekontorets åpningstid eller selvtester kan hentes ved GIBOS alle dager i tidsrommet 10-19. 
Dersom du har symptomer og skal hente tester skal du bruke munnbind.  Du kan ikke hente ut mer enn 5 tester til hver person. Det er ingen utlevering av selvtester fra legevakt. 

Det lureste du kan gjøre for å unngå å smitte andre er å holde deg hjemme om du er syk.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS