Kommunal planlegging
 
Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kravene om en bærekraftig utvikling og demokrati viser behovet for kommuneplanen som strategisk plan for langsiktig utvikling av kommunen, både som samfunn og organisasjon. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne den offentlige innsatsen mellom forvaltningsnivå, sektorer og næringer. Tilrettelegging for mer effektiv og brukerrettet planlegging er et sentralt mål. 

 

Bruk menyvalgene til venstre eller under for å se Kunnskapsgrunnlag, Kommuneplanens samfunns- og arealdel samt andre viktige plandokumenter.

Forstørrelsesglass_200x150

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges følgende planforslag for Stabbursvingen og Moan steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn. Planene ble behandlet av plan- og eiendomsutvalget den 13.11.2018 hvor Rådmannens forslag til å sende planene ut på høring ble enstemmig vedtatt.

2018-11-28
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS