reading_to_children_800_6215_200x167

SFO - skolefritidsordning

I Gildeskål kommune har vi skolefritidsordning ved alle våre skoler.

Skolefritidsordningen, som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

Nygårdsjøen Oppvekstsenter

Åpningstider: 07:00 - 16.30
Telefon før og etter skoletid: 48 95 13 62
Telefon i skoletiden: 48 95 12 50

Leder SFO: Randi Myrvoll, rektor Nygårdsjøen Oppvekstsenter
Tlf: 93 45 57 26, e-post myrran@gildeskal.kommune.no

Daglig kontakt med foreldre og barn: Assistent Erna Olsen
E-post olsern@gildeskal.kommune.no

Oppvekstsenterets nettside

 

Inndyr skole

Åpningstider: 07:15 - 16:15
Telefon direkte til SFO: 75 76 06 75

Leder SFO: Bente Øvereng, konst. rektor Inndyr skole
E-post: oveben@gildeskal.kommune.no

Kontaktperson for SFO: Eva Kristiansen
E-post: krieva@gildeskal.kommune.no

 

Sørarnøy skole og barnehage

Åpningstider: 07:00 - 16:00

Leder SFO: Nora-Helen Tjore, rektor Sør-Arnøy skole og barnehage
Tlf: 76 76 09 00,
E-post: tjonor@gildeskal.kommune.no

Kontaktperson:  Tonje Olsen, Ped.leder Sørarnøy barnehage 
Tlf: 75 76 08 80
E-post: olston@gildeskal.kommune.no

 

Sandhornøy skole og barnehage

Åpningstider: 07:15 - 16:15

Leder SFO: Annice Orø, rektor Sandhornøy skole og barnehage

Tlf: 75 76 08 11
E-post: oroann@gildeskal.kommune.no

Kontaktpersoner på SFO:
Vera Sæther, ansvarlig for drift og innkjøp:
Tlf: 48 03 87 69
E-post: setver@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS