SFO - skolefritidsordning

figur SFOI Gildeskål kommune har vi skolefritidsordning ved alle våre skoler. 
Skolefritidsordningen, som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage.
SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

Velkommen til SFO!

Gratis SFO i 12 timer også for 2. trinn!

Fra 1. august 2023 gjelder gratis SFO i 12 timer også for elever på 2. trinn. Dette er ikke noe du som foresatt trenger å søke om.

2023-06-21
SFO- Redusert foreldrebetaling

SFO

Rett til redusert foreldrebetaling

Fra 1.august 2020 er forskriften til opplæringsloven endret, og det innføres rett til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og barn på 1. og 2.trinn på SFO. 

2020-08-16
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS