Skålsvikleira/Ystleira naturreservat

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat ble fredet i klg.res. 6.desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det natutlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til de botaniske forekomstene.

Les her for mer informasjon, forskrifter og kart:

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS