Skatteoppkrever

Blir overtatt av Skatteetaten

Skatteoppkreveren i Gildeskål opphører

Fra 1. november 2020 vil Skatteetaten overta ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrift, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledning ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS