Personer ved bord

Endring av regler

Skjenkebevilling

Dette gjelder fra 20.06.2021​

  • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
  • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
  • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS