Personer ved bord

Endring av regler

Skjenkebevilling

Regjeringen har etter vedtak i Stortinget gjort endringer i covid-19-forskriften, og fjerner skjenkeforbudet. Forskriftens § 14 a endres slik at det blir tillatt å servere alkohol, men bare til de som får servert mat, og Gildeskål kommune forholder seg til dette.

Det gjeninnføres samme krav som gjaldt før totalforbudet mot skjenking ble innført: Bordservering, sitteplasser til alle gjester, gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00 og utøvelse av skjenkebevilling skal opphøre kl. 24:00.

Departementet legger definisjonen i serveringsloven § 2 til grunn for hva som menes med å servere mat. Loven gjelder servering av mat og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Salg av kioskvarer, baguetter, boller o.l. er ikke tilstrekkelig.
Både servering innen- og utendørs omfattes. Det har ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres gjennom en foodtruck parkert i nærheten.

Les mer på regjerningens nettsider.

Les forskriften på Lovdata.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS