Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Skogveibygging

Nyanlegg og utbedring av landbruksveier, herunder skogsveier, skal godkjennes av kommunen i forhold til regelverk og forskrifter knyttet til bygging av skogsveier.

2012-10-23
Hogst

Skogbruk

Kommunens oppgaver er særlig knytter til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet.
2012-10-23
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS