Koronavirus_200x113

Gjelder fra 7. november 2020

Smitteverntiltak i Gildeskål kommune

Regjeringen anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. På bakgrunn av dette gjøres følgende tiltak i Gildeskål kommune:

  • Besøkende til kommunehuset oppfordres til å gjøre avtale med saksbehandler på forhånd, før besøk.
  • Besøk på sykehjem må som tidligere avtales med sykehjemmet på forhånd. Se informasjon om besøk.
  • Kommunale bygg lånes ikke ut til arrangementer som varemesser, julemesser og julebord.
  • Ungdomsklubben og treningssenter på Inndyr holdes åpen inntil videre.

Gildeskål kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefaler private aktører i kommunen å gjøre det samme.
Gildeskål kommune har ingen øvrige retningslinjer ut over FHI`s smittevernregler, men disse vil kunne endres fortløpende.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS