Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Frida Bringslimark

Innen 10.mars kan du

Søke midler til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke innen 10.mars 2020.

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.

Det som er viktig i vurderingen av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Forslag til gode tiltak:

  • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) -synlig syklist og konkurranser
  • Refleksopplæring - Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks. Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
  • Valgfag Trafikk - Sikring av barn i bil -Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
  • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
  • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole 
  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi 
  • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

Krav til søknad

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag.

For nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema, klikk her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS