Frida Bringslimark

Innen 10.mars kan du

Søke midler til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke innen 10.mars 2020.

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.

Det som er viktig i vurderingen av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Forslag til gode tiltak:

  • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) -synlig syklist og konkurranser
  • Refleksopplæring - Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks. Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
  • Valgfag Trafikk - Sikring av barn i bil -Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
  • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
  • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole 
  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi 
  • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

Krav til søknad

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag.

For nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema, klikk her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS