Bilde av nettbrett

Ny portal for permisjon i skolene

Fra 1 januar 2022 skal foresatte søke om permisjon/fri fra undervisning gjennom Visma flyt skole. 

2021-12-16

Permisjon for elever i Gildeskålskolen

Bestemmelsen om elevpermisjoner står i opplæringslovens § 2-11:
«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» 
Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev, og maksimal permisjonstid er to uker (dvs 10 skoledager). 

2020-09-07
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS