Permisjon for elever i Gildeskålskolen

Bestemmelsen om elevpermisjoner står i opplæringslovens § 2-11:
«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» 
Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev, og maksimal permisjonstid er to uker (dvs 10 skoledager). 

2020-09-07
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS