Offentlig utlysning:

Søknad om ny lokalitet Våg for akvakultur av torsk

 Søknad fra Organic Seafarm AS.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:


Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland
Søker: Organic Seafarm AS org. nr. 996 198 944
Søknaden gjelder: Ny torskelokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: Våg
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º07,256` Ø 14º01,456`
Midtpunkt fôringsflåte N 67º07,236` Ø 14º01,622


Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Vedlegg:

Oversendelse av søknad.pdf

Søknad om ny lokalitet.pdf

Forundersøkelse.pdf

B-undersøkelse.pdf

C-undersøkelse.pdf

Vannstrømmåling.pdf

Beredskapsplan.pdf

EFS-skjema.pdf

Ik-akvakultur.pdf

Kartpakke.pdf

Supplerende informasjon Våg.pdf

Bedriftsinformasjon.pdf

Koordinater midtpunkt flåte.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS