Høring og offentlig ettersyn

Søknad om torskeoppdrett, Våg i Gildeskål kommune

Søker er Organic Seafarm AS og søknaden gjelder lokalitet for torsk utenfor Våg i Gildeskål kommune.

Søkt størrelse er 3599 tonn MTB.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS