Storfe

Gildeskål kommune skal fordele SMIL-midler

Søknadsfrist 15. mars på spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gildeskål kommune har for 2019 fått tildelt en pott på kr 30.000 til SMIL-midler. Fra 2019 søkes det via Altinn.

Se Landbruksdirektoratets hjemmeside for mer informasjon eller ta kontakt med kommunens saksbehandler.

Dersom vi mottar flere søknader, og hvor omsøkt tilskuddsbeløp tilsammen overstiger potten vi har å rutte med, vil det vil lagt fram en sak for Plan og eiendomsutvalget 9.april om prioritering av søknadene. Dersom vi fortsatt har midler igjen etter at søknadsfristen er ute, vil nye søknader bli behandlet fortløpende.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS